Uradite provjeru ORU!

Moleri i gipseri se bore već decenijama za zaštitu svojih prava i poboljšanje uslova rada. Jak Opšti radni ugovor je rezulatat našeg rada! ORU je dobar onoliko koliko se poštuje.

Ovim istraživanjem možete provjeriti da li se poštuje Opšti radni ugovor. Istovremeno želimo da saznamo od vas gdje se osnovna prava ne poštuju u potpunosti.

Anketa o pridržavanju Opšteg kolektivnog ugovora (ORU) u branši molera i gipsera

Maler-Gipser-Umfrage serb-kroat

Anketa o pridržavanju odredbi Opšteg radnog ugovora branše moleri i gipseri
1. Povecanje plata (ORU Cl. 9.4)
Tvoja bruto mjesecna plata trebalo bi da od 1. aprila 2017 biti uvecana za najmanje 25.- franaka.
2. Radno vrijeme (ORU Cl. 8.1)
Prema ORU trebalo bi da rad subotom bude izuzetak. Koliko subota si radio prošle godine?
3. Nadoknada troškova rucka (ORU Cl. 10.1)
Ako radiš terenski, imaš pravo na mjesecnu nadoknadu za rucak u visini od 262 franka ili maksimalnu nadoknadu od 20 franaka po obroku / dnevno, uz prilaganje priznanice.
4. Nadoknada plate usljed rada nocu-, nedjeljom- i praznikom (ORU Cl. 8.4.1)
Kod nocnog rada (20.00 – 6.00 h), nedjeljom i državnim praznicima mora da ti se isplati dodatak od 100%.
5. Vrijeme putovanja (ORU Cl. 8.8)
Da li je tvoj poslodavac Clan Udruženja poslodavaca SMGV (možete provjeriti na linku www.smgv.ch/de/branchenverzeichnis)?
Pod odredjenim uslovima može maks. 30 minuta putovanja izmedju radionice i gradilišta oduzeto od radnog vremena. Kako to izgleda kod tebe?
6. Odmor (ORU Cl. 12.1)
Zaposleni izmedju 20 i 50 godina starosti imaju pravo na 22 dana odmora. Mladi do dvadesetog rodjendana, kao i zaposleni stariji od 50 godina imaju pravo na 27 dana odmora. Da li je tvoje pravo na odmor u skladu sa ORU?
7. Kako uopšte doživljavaš radnu atmosferu u tvojoj radionici?
8. Ostale tacke koje su mi važne…
Licni podaci (neobavezno)