Pyetësor Stadler Rail

Lokomotive mit Aufschrift "Stadler"

Sindikata Unia për të gjithë të punësuarit tek Stadler Rail (përveç kuadrove) ka negociuar një Kontratë Kolektive Pune (KKP) për firma. KKP rregullon të gjitha kushtet themelore të punën në ndërmarrje. Arsye e mjaftueshme për Unia që përmes këtij pyetësori të ketë një pasqyrë aktuale mbi kushtet e punës dhe nevojat e punonjësve të Stadler Rail.

Bëhu pjesë e anketës së madhe të Unia për kushtet tua të punës!

Umfrage Stadler R Albanisch

Stadler Rail: Umfrage 2021 zum GAV und den Arbeitsbedingungen
Të dhënat Tuaja do të trajtohen me besueshmëri. Stadler Rail apo të tjerë të tretë nuk do të kenë qasje në të dhënat Tuaja.
KONTRATA KOLEKTIVE PUNËS:
Tek Stadler Rail vlen një Kontratë Kolektive e Punës me sindikatën Unia, e cila rregullon kushtet e punës. Tek cilat pika sheh ti nevojën e përmirësimeve?

1 = s'ka nevojë përmirësimi
5 = nevojë shume e madhe e përmirësimit
KUSHTET E PUNËS:
Si e përjeton ti punën tënde? Luteni të merrni qëndrim në lidhje me thëniet vijuese:
Ngarkesën në veprimtarinë time të...
A bënë rregullisht orë të tepërta?
A punon rregullisht me ndërrime pune?
Nëse ti punon rregullisht me ndërrime, sa fortë qëndron thënia vijuese:
Llogaritur në punë 100%, në lartësi është paga jote (bruto)?
A ke frike të humbësh vendin tënd të punës?
PUNËSIMI JUAJ:
MBI PERSONIN TUAJ: