Horizonte Srpskohrvatskom

Horizonte su novine strankinja i stranaca članova Sindikata Unia. One se štampaju na pet jezika – srpskohrvatskom, albanskom, turskom, portugalskom i španskom jeziku – 7 puta godišnje.

Horizonte izveštava o sindikalnim aktivnostima i sadrži važne informacije o pravima i politici za strance strankinja i stranaca u Švajcarskoj.

2019

  • Horizonte 2/2019 1. Zdravlje se ne može tretirati kao luksuz; 2. Hitno za bolje uslove rada njegovatelja; 3. Više kontrole u frizerskoj branši; 4. Veliki izazovi za migracionu grupu Unia; 5. Penzionisanje – dobra priprema za uživanje; 6. Kad treba da se prijavim na invalidsko osiguranje; 7. Penzionisanje i povratak u svoju domovinu
  • Horizonte 1/2019 1. Mi branimo jednakost plata i uslove rada 2. Od 1. Januara 2019. Na snazi novi ORU za temporerne radnike 3. Naporna borba se isplatila – Opšti kolektivni ugovor obnovljen 4. Žene spremne za štrajk 14. Juna 5. Pregled osnovnog starosnog osiguranja – šta mi se uplaćuje i koja su moja prava 6. Potvrda o kvalifikaciji rada – šta činiti ako je ne dobijete 7. Izmjena sporazuma o socijalnim osiguranjima izmedju Švajcarske i Srbije i Crne Gore – Dječiji dodaci se neće isplaćivati za djecu u Srbiji

2018

2017

2016

2015

2014

2013