Horizonte Shqip

Horizonte është gazetë e Sindikatës Unia për anëtarët Migrant, dhe botohet 7 herë në vit në pesë gjuhë: shqipe, spanjolle, portugeze, turke dhe serbokroate.

Horizonte informon për aktivitetet sindikale, kontratat e punës, zhvillimet rrethë kushteve të punës, politikën e migracionit dhe integrimit dhe ngjarjet në vendlindje.

2019

  • Horizonte 2/2019 1. Premitë e arkave të shëndetësisë: PO Iniciativës për premitë lehtësuese; Shëndeti nuk është problem luksi; 2. Profesionet e infermierisë dhe kujdesit: Largimi nga profesioni si rrugëdalje; 3. Përgjithësisht bilanc pozitiv pas një viti KKP: Më shumë kontrolle në sallonet e flokëve në të ardhmen; 4. Qëllimet vjetore të GI për Migracion: Sfida të mëdha janë para nesh; 5. Intervistë me Aldo Ferrari Largimi nga Zvicra: Çka ndodh me kursimet e mija të arkës pensionale? 6. Greva e grave 2019: Respekt! Më shumë pagë! Më shumë kohë! 7. Zgjedhjet për Patlamentin Evropian: Për një Evropë më sociale; 8. Marsi i sivjetmë në Republikën e Kosovës: MARShim protestues në vend të festimit
  • Horizonte 1/2019 1. Problemi me dumping në paga: Me transparencë kundër dumpingut në paga 2. Kontrata e re Kolektive e Punës për personelin e huazuar nga 1.1.2019 3. Rezultati shkurtimisht: Rezultati shkurtimish 4. Greva e grave dhe dita e aksionit 14 qershor 2019 5. Kështu mund të shihni pasqyrimin e AHV/AVS suaj 6. Aktivisti dhe sindikalisti i palodhshëm Remo Schädler ka ndërruar jetë 7. Zgjedhjet parlamentare në BE: Evropës i nevojitet një parlament më social

2018

2017

2016

Horizonte Shqip

Horizonte është gazetë e Sindikatës Unia për anëtarët Migrant, dhe botohet 7 herë në vit në pesë gjuhë: shqipe, spanjolle, portugeze, turke dhe serbokroate.

Horizonte informon për aktivitetet sindikale, kontratat e punës, zhvillimet rrethë kushteve të punës, politikën e migracionit dhe integrimit dhe ngjarjet në vendlindje.

2019

  • Horizonte 2/2019 1. Premitë e arkave të shëndetësisë: PO Iniciativës për premitë lehtësuese; Shëndeti nuk është problem luksi; 2. Profesionet e infermierisë dhe kujdesit: Largimi nga profesioni si rrugëdalje; 3. Përgjithësisht bilanc pozitiv pas një viti KKP: Më shumë kontrolle në sallonet e flokëve në të ardhmen; 4. Qëllimet vjetore të GI për Migracion: Sfida të mëdha janë para nesh; 5. Intervistë me Aldo Ferrari Largimi nga Zvicra: Çka ndodh me kursimet e mija të arkës pensionale? 6. Greva e grave 2019: Respekt! Më shumë pagë! Më shumë kohë! 7. Zgjedhjet për Patlamentin Evropian: Për një Evropë më sociale; 8. Marsi i sivjetmë në Republikën e Kosovës: MARShim protestues në vend të festimit
  • Horizonte 1/2019 1. Problemi me dumping në paga: Me transparencë kundër dumpingut në paga 2. Kontrata e re Kolektive e Punës për personelin e huazuar nga 1.1.2019 3. Rezultati shkurtimisht: Rezultati shkurtimish 4. Greva e grave dhe dita e aksionit 14 qershor 2019 5. Kështu mund të shihni pasqyrimin e AHV/AVS suaj 6. Aktivisti dhe sindikalisti i palodhshëm Remo Schädler ka ndërruar jetë 7. Zgjedhjet parlamentare në BE: Evropës i nevojitet një parlament më social

2018

2017

2016

2015

2014

2013